MotorCycling - HudecJarda20140805

www.hudecjarda.cz
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MotorCycling

HobbyJAWA 50 Robby Enduro


Technické parametry

Rozměry motocyklu
délka (nezatíženo) 1820 ± 40 mm
ší
řka bez zrcátek 770 ± 40 mm
výška bez zrcátek 1030 ± 40 mm
sv
ětlá výška 125 ± 20 mm
výška sedla 730 ± 30 mm
rozvor náprav 1200 ± 40 mm
nejmenší pr
ůměr zatáčení 4,2 m

Hmotnosti a zatížení
vlastní hmotnost 80 ± 5 kg
pohotovostní hmotnost 85 ± 5 kg
celková hmotnost 235 ± 5 kg
užite
čný náklad max. 150 kg
po
čet míst (osob) 2

Funkční vlastnosti
maximální rychlost v sed
ě 45 km/hod
spot
řeba paliva 1,4 l / 100 km
Motor
čtyřdobý,zážehový,vzduchem chlazený s el.spouštěčem
typ TMEC 139 FMB
po
čet válců 1
objem válc
ů 49.76 ccm
vrtání 39,6 mm
zdvih 40 mm
max.výkon 2,6 kW / 8600 ot. / min
max.to
čivý moment 3,2 Nm / 5500 ot. / min
kompresní pom
ěr 9,5 : 1
typ rozvodu OHC
mazání tlakové ob
ěžné,spol.náplň s převodovkou 0,9 l ± 0,1 l
palivová soustava karburátor KF
spojka vícelamelová v olejové lázni,ovládání mechanické
p
řevodovka čtyřstupňová s ozub. koly,ovládaná nožní pákou
p
řevody primární oz. koly 1 : 3,722
1.stupe
ň 1 : 3,272
2.stupe
ň 1 : 1,937
3.stupe
ň 1 : 1,350
4.stupe
ň 1 : 1,043
sekundární
řetězem (99článků)
08B-1
ČSN023311.0 . 1 :4,307
spoušt
ěč elektrický, mechanický nožní pákou

Podvozek
rám páteřový z ocelových trubek kruhového průřezu
pérování
p
řední teleskopická vidlice s válcovými ocel. pružinami,
zdvih 80 mm
zadní kyvná vidlice se dv
ěma pérovacími jednotkami
s hydraulickým tlumením,zdvih 70 mm
kola jednodílná,litá z Al slitiny
p
řední ráfek 1,6 x 16",pneu 2,5 - 16"
zadní ráfek 1,6 x 16",pneu 3 – 16"
brzdy p
řední kotoučová Ø 200 mm ovládaná hydraulicky
čkou na řidítkách
zadní bubnová Ø 124 mm,ovládání lanovodem a
nožní pákou

Elektrická výbava
jmenovité nap
ětí 12V
generátor 12V/80W
zapalování bezkontaktní CDI
zapal. sví
čka LG A7TC nebo NGK 66 HSA nebo Champion
Z9Y
akumulátor 12V 4Ah
sv
ětlomet asymetrický,obdélníkový,sloučený s tlumeným
sv
ětlem 35/35 W
svítilny
p
řední obrysové světlo 4W sloučené s předním světlometem
zadní obrysové sv
ětlo 5W sloučené s brzdovým světlem
10W a odrazkou
sm
ěrová světla
p
řední samostatné 10W,umístěné na kapotáži
zadní samostatné 10W,umíst
ěné na rámu
zvukové výstražné znamení
elektromagnetické membránové,ovládané tla
čítkem na
levé stran
ě řidítek

Copyright © Ing. Hudec 2024
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky